Thinkphp3.2.3+AJAX检查数据库字段是否存在

4138
//判断前台是否AJAX请求
if(IS_AJAX){
   $name = I("get.field"); //字段名称
   $moduleid= I("get.moduleid"); //模型ID
   $tablename = C('DB_PREFIX').strtolower($this->module[$moduleid]['name']); //模型表
   $db = DB::getInstance(); //DB类库方法
   $tables = $db->getTables(); //获取数据库的表
   $Fields = $db->getFields($tablename);//获取字段信息方法
   foreach($Fields as $key =>$r){
      if($key==$name) $ishave=1; //存在变量$ishave=1;
      }
  if($ishave) { echo 'false';}else{echo 'true';}
  exit;
}

Html:

我用的是validate插件,只要是鼠标失去焦点触发 ajax 事件都可以!
<tr id="field_tr">
<td width="140"><font color="red">*</font>字段名</td>
<td><input type="text" id="field" name="field" class="input-text" validate="required:true,english:true,remote:'{:U(CONTROLLER_NAME.'/insert?isajax=1&moduleid='.$_GET['moduleid'])}',minlength:2,maxlength:20" /> </td>
</tr>